Skaderegistrering og bruk av skadedata – et nyttig verktøy i det forebyggende arbeidet

Skadedata og kunnskap om årsakssammenheng er helt avgjørende hvis vi skal kunne utvikle målrettede tiltak for effektiv skadeforebygging. På seminaret, 15. nov 2012, ga forelesere fra EuroSafe, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og FNO eksempler på hvordan skadedata kan brukes i arbeidet for et tryggere samfunn. Les mer og se presentasjonene

 

Tidligere daglig leder i Skadeforebyggende forum, skadeforsker Johan Lund, har vært en ivrig pådriver for registrering og bruk av skadedata, nasjonalt og internasjonalt. Han fylte 70 år tidligere i år. Temaseminaret var en måte å markere jubileet og takke for innsats på et viktig temaområde, samtidig som vi ville peke på betydningen av fortsatt innsats, og utviklingsmuligheter.

Seminaret samlet 35 deltakere fra kommuner, organisasjoner, direktorater, forskningsinstitusjoner og forsikringsnæringen. Med deltakere fra mange ulike sektorer fikk vi en god diskusjon, og det ble knyttet nye  kontakter som vi håper vil være til nytte i det videre arbeidet – og i forhold til nesta temaseminar om skadedata som planlagt til høsten 2013. Se presentasjonene fra møtet.  

 Wim Rogman, EuroSafe, European collaboration in the field of registering data and using statistics in the injury prevention work
 Anders Smith, Helsedirektoratet, Nytten av skadedata og forebygging på samfunnsnivå 
Ingri Myklestad og Christian Madsen, Folkehelseinstituttet, Rapport om skadebildet i Norge – nyttig i det skadeforebyggende arbeidet 
Mia Ebeltoft, Klimaendringer gir oss nye utfordringer som krever nye løsninger - bruk av forsikringsdata i forebyggende arbeid