Seminar om skadedata 12. des

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne forebygge på en klok måte. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På høstens seminar skal vi presentere noen av disse, og belyse hvordan de kan brukes. Seminaret er en oppfølging av fjorårets seminar med samme tema.

Rådgiver Gunvor F. Østevold, SSB, vil orientere om dødsårsaksregisteret for ulykker. Vi får høre mer om hvordan informasjonen blir innhentet, hva vi kan lese ut av statistikken, og opplysninger som finnes hos SSB som kan være nyttige for oss skadeforebyggere.

Professor Robert Ekman fra MSB (den svenske myndigheten för samhällsskydd och beredskap ) har forskat på hva skader og ulykker koster i regionen i Västra Götaland, en region på ca 1,6 mill innbyggere. Man har f eks konstatert at ulykker som rammer mennesker og eiendom i Göteborg koster samfunnet ca 9 millioner kroner pr dag. Fallulykkene alene koster 1,2 milliarder kr pr år. Vi får eksempler på hvordan gode skadedata gjør det mulig å velge riktige tiltak. 

Aktuar og seksjonsdirektør Kari Mørk fra Finans Norge vil presentere tall og statistikk fra forsikringsnærignen. Hva vet vi om personskader, hvordan ser utviklingen ut. Hva bør vi se nærmere på?

En representant for Actis – rusfeltets samarbeidsorgan - vil presentere samband mellom bruk av alkohol og rus og ulykker, og lede en diskusjon på hva vi kan gjøre for å redusere disse typer av ulykker.

Seminaret er kostnadsfritt for deltakerene. I fjor lot deltakerne seg engasjere og diskusjonen var en viktig del av seminaret. Vi håper på samme engasjement i år.

Tid / sted: Torsdag 12. desember 2013, kl. 10.00 – 14.30, KS møtesenter Agenda, Haakon VIIs gate.
Påmelding: post@skafor.org, senest 3. des.