Sammen skaper vi trygghet og trivsel

- Sammen gjør vi mer enn dobbelt så mye, sa ordfører Karl Einar Haslestad, da Sande som fjerde kommune i Vestfold fylke ble godkjent som trygt lokalsamfunn. Han viste til alle gruppene de samarbeider med og trekker på, for å gjøre kommunene til et godt sted å bo for alle innbyggerne.

Samarbeid er en av grunnpilarene i Trygge lokalsamfunn og Sande kommune illustrerte betydningen av ordet. Markeringen av å ha kommet i mål som Trygt lokalsamfunn involverte noen av samarbeidspartere:

  • Hvordan forebygge fallulykker for eldre var hovedtemaet til fysioterapeuten som viste hvordan de jobbet med balansetrening blant eldre.
  • Gjennom lek og øvelser viste tre skoleungdommer hva mot egentlig handler. Den første viste enkelt hvordan vi følger andres eksempel og den andre hvordan de som klarer å samarbeide, vinner øvelsen.
  • Frivillighetssentralen i Sande gjør mye forskjellig, men det var integreringsarbeidet Frivillighetssentralen, kommunen og det lokale idrettslaget sammen bidrar til gjennom fotball og andre idrettsarrangementer som ble presentert.
  • Redningsselskapet er langs hele kysten, også i Sande. De understrekte betydningen av sjøvettkampanje og sjøsikkerhet for Sande kommune.
  • Kulturskolen bidro med musikkinnslag fra lokalungdommen.Kystkommune

Sande kommune har lang kystlinje og sjøsikkerhet er prioritert for kommunen. I tillegg har Sande mange hytter og får en stor andel tilreisende i helger og ferier. Om sommeren er sjø- og båtliv en stor del av innbyggernes liv, men også om vinteren er sjøsikkerhet viktig.  Derfor er førstehjelp og tilrettelagt sikkerhet prioritert arbeid.

 

Trygt landbruk

I landbruket skal sikkerheten sitte under huden på de som jobber der fordi mange i jordbruket jobber alene, har store og kompliserte maskiner og er travle i jobben sin.  Som en landbrukskommune, er Sande kommune bevisst sikkerhetsarbeidet og har en egen skadeundersøkelse for å lære mer om skadebildet i kommunen.