Planlegging for et tryggere samfunn

Årsmøtekonferansen 2013 belyste planarbeid, brannforebygging og trafikksikkerhet som viktige grunnforutsetninger for trygge lokalsamfunn. Vi fikk også presentert en ny rapport fra TØI, ”Innvandrere og ulykker”. 
Nedenfor finner du lenker til presentasjonene på konferansen. Her har vi også lagt inn en presentasjon fra Årdal kommune, en av våre Trygge lokalsamfunn-kommuner som har satt brannforebygging og ”flytt en dunk”-temaet på dagsorden. 
Reduser antall bygningsbranner - flytt en dunk, Fred Nilsen, fagsjef for skadeforebygging i  SpareBank 1 Forsikring delte erfaringer fra brannforebyggende arbeid, og ga eksempler på praktiske tiltak.
Planlegging av det gode lokalsamfunn, Anne-Karine Halvorsen Thoren, professor på avdeling for landskapsarkitektur, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås viste eksempler på god planlegging og hvordan man kan legge til rette for et godt miljø.
Trafikksikre kommuner, Harald Heieraas, prosjektleder i Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har i samarbeid med Finans Norge utviklet et program for å øke trafikksikkerheten rundt skoler og barnehager – og i kommunen generelt. 
Innvandrere og ulykker, Terje Assum, TØI presenterte den nyutkomne rapporten ”Innvandrere og ulykker - Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn”. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Plassering av boscontainerar nær bygg - eksempler fra Årdal kommune Steinar Drægni som leder "Årdal tenk tryggleik", Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Årdal viser utfordringer og resultat i det lokale arbeidet. 


Konferansen samlet deltakere fra frivillige organisasjoner, kommuner, myndigheter og forsikringsselskap. Årsmøtet ble holdt i etterkant av konferansen.