Ny rapport om hoftebrudd

Karlstad Universitet har på oppdrag av Skadeforebyggene forum undersøkt hoftebruddstatistikk for perioden 2002 – 2010, sammenliknet utviklingen i Norge med utviklingen i andre land, og sett nærmere på de kommuner som deltok i vårt prosjekt ”Trygge eldre”.

 Rapporten, som ble lagt fram av Finn Nilsson på seminaret ”Hoftebrudd – utvikling og forebyggingsmuligheter” på Voksenåsen, 27. november 2012, viser at Norge fortsatt ligger i verdenstopp når det gjelder antall hoftebrudd.

Rapporten viser samtidig at det er en reduksjon i antall hoftebrudd i hele Norden de siste årene, men nedgangen har vært større i andre land enn i Norge. Den viser også at det skjer flere hoftebrudd i storbyer enn på bygda i Norge.

I rapporten har man også sett nærmere på de 16 de norske kommuner som deltok i prosjektet ”Trygge eldre”. Her kan man se at blant kvinner i aldersgruppen 65 – 80 år var antallet hoftebrudd redusert med 12.5% i prosjektkommunene.

-Det er inspirerende resultat – som viser at innsats gir uttelling, sier daglig leder i Skadeforebyggende forum, Eva J Vaagland. Hun håper mer forskning vil gi mer informasjon, slik at vi kan lære mer om hvordan vi best kan forebygge hoftebrudd hos både kvinner og menn, og få ned Norge fra den uønskede førsteplassen.

Her  kan du laste ned hele rapporten ”Höftefrakturer i Norge, en internationell, nationell och ”Trygge lokalsamfunn” jämförelse” av Finn Nilson, Syed Moniruzamann, Johanna Gustavsson och Ragnar Andersson.