Ny informasjonsbrosjyre til kommuner og fylker

En ny brosjyre om hvordan forebygge ulykker lokalt sendes ut til alle kommuner i disse dager. Brosjyren ”Lokal ulykkesforebygging - systematisk og tverrfaglig arbeid” viser hvordan skadeforebyggende arbeidet kan organiseres. Utgangspunktet for brosjyren er kravet om oversikt over skader og ulykker alle kommuner har ifølge regelverket.

Brosjyren gir eksempler på hvordan arbeide for å redusere ulykker og skader i kommunen, viktige aktører innen ulykkesforebygging og forutsetninger for å lykkes i arbeidet.

Tverrfaglig samarbeid

Heftet er utarbeidet av Vegdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Skadeforebyggende forum. Brosjyren er derfor et eksempel på samarbeid på tvers samler kunnskap.

Brosjyren kan bestilles fra oss på e-post: post@skafor.org eller lastes ned: Brosjyren "Lokal ulykkesforebygging. Systematisk og tverrfaglig samarbeid"