Publisert:

Nøtterøy viser vei

Nyhetsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), presenterer hver måned et eksempel på et vellykket kommunalt tiltak. Denne gangen presenteres Trygge lokalsamfunn (TL) og Nøtterøy med et samarbeidstiltak om svømmeopplæring.  Se artikkelen. Skadeforebyggende forum hadde et møte med politisk ledelse i KMD tidligere i sommer og møtte en lydhør statssekretær som så Trygge lokalsamfunn som et viktig bidrag for forebygging og effektiv bruk av kommunale ressurser.