Nøtterøy kommune del av Trygge lokalsamfunn

- Med Trygge lokalsamfunn har vi fått en god modell for et systematisk arbeid. Det er klokskap satt i system, og det er ikke dumt, sa fylkesmann Erling Lae da Nøtterøy kommune markerte at de nå er del av Trygge lokalsamfunn.

Erling Lae konstaterte at det finnes ulike måter å forebygge skader og ulykker. Vi vet at holdningsendrende arbeid er viktig – men vanskelig. Vi når raskere resultat med strukturelle tiltak, dvs bygging av sykkelstier for å få folk til å sykle, gode trafikkløsninger for å unngå påkjøringer etc. Her har kommunene et særlig ansvar.

Nøtterøy kommune tar utfordringene på alvor, sier Eva J. Vaagland, daglig leder i Skafor.


Tiltak


Skadeforebyggende tiltak hos Nøtterøy kommune: 

  • Trygge skoleveier, målsettingen er at 80 prosent skal gå eller sykle til skolen
  • Barnehagene jobber konkret med trygghet, vennskap og sikkerhet. Alle skal ha det bra 
  • Fortsatt behov for holdningskampanjer for Alkoholvett og alkoholfrie soner til sjøs, båt og sjøliv er viktig på en øykommune
  • Fysisk aktivitet på eldresenteret ved å bruke x-Box. Den virtuelle slalom-løypen skaper engasjement og latter, og barnebarne kan være med


Samarbeid er stikkordet

- Samarbeid er nøkkelen til gode resultater, ifølge ordfører Roar Jonstang. Forankring i politisk og administrativ ledelse, og samarbeid med ildsjeler som har kjennskap til lokalsamfunnets utfordringer og muligheter, var suksesskriteriene han dro fram.

- Skafor ser at kommuner som tør tenke utradisjonelt og lage nye kommunikasjonskanaler for å oppnå skadereduksjon lykkes med arbeidet, sier Eva J. Vaagland, daglig leder i Skafor. Hun har fulgt kommunen gjennom denne prosessen og liker måten kommunen bruker egne etater i arbeidet på, i tillegg til ildsjeler og frivillige organisasjoner.

Hun bekrefter at samarbeid er en viktig suksessfaktor for Nøtttøy og andre Trygge lokalsamfunn i Norge.