Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Sikkerhet ved vann, foreningslivet som medspiller i Borås og evaluering av Trygge lokalsamfunn-satsningen i Vestfold var hovedtemaer på vårens nettverksmøte. I informasjons- og erfaringsutvekslingen ble lokale tiltak presentert - som inspirasjon og idékilde til nye utviklingstiltak. Det ble også holdt årsmøte i Nasjonalt Råd for Trygge lokalsamfunn. 
Kommuner fra hele landet var samlet til faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling 23. – 24. april. Vårens nettverkssamling ble gjennomført i forlengelse av årsmøtekonferansen.  
Inspirasjon 
Det gitt mange gode eksempler på lokale tiltak for ulike målgrupper. Disse vil bli fulgt opp i idébanken for Trygge lokalsamfunn. I flere Østfold-kommuner har bowls blitt en suksess - og en viktig del i arbeidet for aktiv aldring. Med kampanjen ”Av med sekken på med beltet” vil Gloppen kommune få flere til å bruke belte i skolebussen. Det er bl. a produsert en film på temaet. ”Førevar”-telefonen i Alvedal og Vågå kommunes aktivitetsuke og samarbeid med frivillighetssentralen – var noen av de tiltak som ble presentert. 

Vann og sikkerhet
Sommeren 2015 åpner Oslos nye havnepromenade. Nye områder vil bli tilgjengelige for publikum og nye badeplasser vil bli åpnet. En egen arbeidsgruppe som skal ivareta sikkerhetsaspekter er etablert. Her samarbeider Oslo kommune, utbyggere, grunneiere, Oslo havn m. fl. for å finne gode løsninger. Skadeforebyggende forum deltar i arbeidsgruppen. Som en opptakt til nettverksmøtet ble det gitt en orientering om arbeidet og etter middagen var det vandring / befaring for å se på tiltak, utfordringer og muligheter.  
Samarbeid med frivillige organisasjoner 
I Borås i Sverige har man satset stort på å få med lag og foreninger i arbeidet. Susanne Karlsson fra Borås kommune og Jonas Söderberg fra Simklubben Elfsborg fortalte om hvordan. Foreninger som blir sertifisert som ”Säker och Trygg förening” får fortrinn i ulike sammenhenger.
Simklubben Elfsborg har samarbeidsavtale med kommunen og fortalte om sertifiseringsprosessen, og hva det har betydd for organisasjonen. Man har bl. a utarbeidet prosedyrer og sjekklister for økt sikkerhet i og utenfor bassenget, når man er på tur med laget, ved boende på leierskoler etc. Simklubben mener de har fått mye igjen for innsatsen og at sikkerhetstenkingen nå er forankret i hele organisasjonen. Her kan du lese mer om arbeidet i Borås. 

Evaluering av Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Vestfold fylkeskommune 
Anne Slåtten, folkehelsekoordinator i Vestfold fylkeskommune fortalte om arbeidet og den evaluering TØI har gjort på oppdrag av  Vestfold fylkeskommune. Fylket har arbeidet bevist og langsiktig med Trygge lokalsamfunn-modellen i mange år og ville undersøke om fylkets satsning har satt spor, fungert etter hensikt, og hva som kan gjøres videre. Rapporten viser bl a at TL-arbeidet har bidratt til et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging, og bidratt til et større fokus på folkehelse i kommunenes ledelse og blant politikerne. Den peker også på forbedrings- og utviklingsmuligheter; bla økt samarbeid med nye aktører og bedre lokale skadedata. Evalueringen gir godt grunnlag for det videre arbeidet i Vestfold – og i Norge. Her kan du laste ned rapporten. 

Årsmøte i Nasjonalt råd for trygge lokalsamfunn (NRTL) 
NRTL er et formelt samarbeidsorgan for kommuner, fylker og bydeler som er godkjente som trygge lokalsamfunn. På årsmøtet ble Solveig Rostøl Bakken gjenvalgt som nestleder for perioden 2016-2017. Liv Marit Bølset er valgt som leder til 2016 og var ikke på valg i år. NRTL vedtok å støtte den plattform Skadeforebyggende forum har lagt for arbeidet i perioden 2015 – 2019.