Årskonferanse og årsmøte, 3. april 2014

Overskriften til årskonferansen er ”Klok av skade?”. Temaet blir bla belyst av WHO, Norges redningsdykkertjeneste, Personskadeforbundet og filosof Henrik Syse. 

Vi møtes på Hotel Opera ved Oslo S fra kl. 10.00 til 14.00. Dagen avsluttes med årsmøte kl. 14.15 til 15.00. Meld deg på til post@skafor.org innen 26. mars, begrenset deltakerantal.

Program 

 
Fra kl. 09.30 Registrering og kaffe

10.00   Innledning ved Eva J. Vaagland, Skadeforebyggende forum
10.15 – 11.00 Tema: Injury prevention and Safety Promotion from a WHO perspective Francesco Mitis, WHO - European Centre for Environment and Health in Rome, department for Violence and Injury Prevention.
11.00 – 11.45 Tema: Norges redningsdykkertjeneste med informasjon og tips, Sverre Starholm, fagansvarlig Røykdykking, Brann- og redningsetaten Oslo kommune
11.45 – 12.30  Lunsj med tid til samtale og erfaringsutvekslinger
12.30 – 13.15  Tema: Mer enn tall; medlemmers fortellinger – satt i en større sammenheng,  Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær, Personskadeforbundet
13.15 – 14.00 Tema: Forebygging og etikk, filosof og forfatter Henrik Syse, Institutt for fredsforskning

14.15 – 15.00 Årsmøte i Skadeforebyggende forum - dagsorden og årsmøtedokumenter vil bli  lagt ut på www.skafor.org
 
Vel møtt