Masterstipend

Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker og forebyggingsmuligheter.
Vi utlyser to masterstipend á kr 10.000.  

Les mer om Skadeforebyggende Forums masterstipend