Konferanse og årsmøte 23. april

På årsmøtekonferansen prøver vi å belyse noen mer overgripende temaer. I år har vi valgt personlig sikkerhet – HMS for hjem og fritid, helsekrav i trafikksikkerhetsarbeidet, synliggjøring av forebygging – og en nærmere kikk på Folkehelsemeldingen.  Konferansen er også en del av vårens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn. Velkommen til årsmøtekonferansen – gratis og åpent for alle, etterfulgt av årsmøte. 
Konferansen holder vi på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo, kl 10 – 14, etterfulgt av årsmøte kl 14 – 15
Program (med reservasjon for endringer)
10.00 – 10.15 Velkomst og innledning ved Eva J Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum
10.15 – 11.00 Ny folkehelsemelding – et springbrett for økt fokus på skadeforebygging? Helsedepartementet (ikke bekreftet)  
11.00 – 11.45 ”Bruk av  § 34 for økt trafikksikkerhet” – erfaringer fra Møre og Romsdal og diskusjon om helsekrav til førerkort , Fridulv Sagberg, TØI
11.45 – 12.15 Lunsj
12.15 – 13.00 ”Livet består av valg; noen tanker omkring personlig sikkerhet”, Per Hembre Kotte, mangeårig sikkerhetsforkjemper i Statoil og populær foreleser vil dele erfaringer og gi noen tankevekkere rundt din personlige sikkerhet
13.00 – 13.45 «Slik kan vi tenke innad for å bli gode utad». Innspill ved rådgiver Magne Bjørnerud. Med erfaring som journalist, redaktør og kommunikasjonsansvarlig vil han gi innspill til hvordan vi kan formidle informasjon om forebygging for å vekke nysgerrighet.

14 – 15 Årsmøte 
Årsmøtet skal godkjenne årsberetning og årsregnskap, godkjenne mål og tiltaksplaner samt budsjett, velge medlemmer til styre og valgkomité, og behandle innkomne forslag.
Dokumenter til årsmøtet finner du her: 
Dagsorden, årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning, årsplan og budsjett 
Skadeforebyggende forum - årsmelding for 2014

Betalende medlemmer har stemmerett, og rett til å sende inn forslag til behandling på årsmøtet. Evt forslag må være sekretariatet i hende senest 13. mars. Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
Tid / sted: Konferanse kl 10 – 14, årsmøte kl 14 – 15,  Håndverkeren Oslo

Påmelding til post@skafor.org innen 12. april