Kari Aursand gjenvalgt som leder

Styret og styreleder Kari Aursand fikk fornyet tillit på årsmøtet den 23. april.  Årsmøtet behandlet også årsberetning og regnskap, budsjett og tiltaksplaner. Møtet ble avsluttet med en presentasjon av nye prosjekter og kommende aktiviteter. Her finner du en presentasjon av styret, årsmeldingen og årsmøtedokumenter. 
Valgkomiteens leder Hildegunn Bjerke fra Finans Norge foreslo i komiteens innstilling gjenvalg av de tre styremedlemmene og de to varamedlemmene som sto på valg. Kari Aursand ble foreslått gjenvalgt som styreleder.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Med dette stiller Skadeforebyggende forum med et godt sammensatt styre med bred erfaring av skadeforebygging. 

Skadeforebyggende forums styre 2015-16
Styrets medlemmer Leder: Prosjektrådgiver Kari Aursand, Oslo Universitetssykehus, Norsk Ergoterapeutforbund
Direktør konsernutvikling Øivind Burøy Olsen, Gjensidige forsikring
Kvalitetsrådgiver, Sigrid Egeland, Oslo kommune (Undervisningsbygg) 
Plan og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk
Direktør Dagfinn Kalheim, Norsk Brannvernforening
Helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune
Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune (vara)
Kommuneoverlege Helge Lund, Os kommune (vara)
Kommunelege Astrid Rutherford, Forum for Miljø og Helse/Rakkestad (vara)

Valgkomiteen - med Hildegunn Bjerke, Finans Norge som leder og forsker Trine Staff fra Høgskolen i Oslo og Akershus og sosiolog Emma Bjørnsen, Helse Førde som medlemmer – ble gjenvalgt. 

Årsmelding for 2014

Årsmøtedokumenter