Innhenting og bruk av skadedata

Forskning viser at i Västra Götaland koster ulykker ca 27 millioner kroner per dag, dvs. 1,1 millioner i timen! Men ulykker kan reduseres. Etter at man innførte ”hjälmrecept” har antall hodeskader på barn gått ned med 90 %. Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid.

Det finnes mange ulike kilder å hente data fra. På høstens seminar presenterte vi noen av disse, og belyste hvordan de kan brukes. Kunnskap om hvorfor ulykker skjer, og hva de koster, motiverer til innsats. Seminaret er et ledd i vårt arbeid for å spre informasjon og motivere til innsats for et tryggere samfunn.


Seminaret ble gjennomført på KS-møtesenter Arena, 12. desember 2013 og samlet deltakere fra kommuner, direktorater, helseinstitusjoner, interesseorganisasjoner og forsikring.

  • Professor Robert Ekman, MSB (myndigheten för samhällsskyd och beredskap i Sverige), om skadedata, statistikk og kloke tiltak.
  • Rådgiver Gunvor Østevold, SSB, om dødsårsaksregisteret som kunnskapsbase - muligheter og begrensninger. 
  • Sjefaktuar Kari Mørk, Finans Norge, om tall og statistikk fra forsikringsnæringen – hva kan vi lære?
  • Psykiater Hans Olav Fekjær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, om rus som risikofaktor for skader og ulykker