Høstens temaseminar

Vi minner om høstens temaseminar: ”Innhenting og bruk av skadedata”, onsdag 9. des. og ”Gode boligløsninger på eldre dager”, torsdag 10. des. Begge seminarene holdes på KS møtesenter Arena, Haakon VII`s gate 9, Oslo. Påmelding innen 1. desember 2015. 
Innhenting og bruk av skadedata, 
Onsdag 9. desember 2015, kl 10-14.30, KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt 9, Oslo 

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata prøver vi å samle ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.

I år får du høre om skaderegistrering ved Oslo legevakt, om henvendelser til Giftinformasjonen, om avviksregistrering og skadeforebygging i byggebransjen og om  ”Idrettsskader, fra forskning til praksis”. Program og informasjon. Påmelding til post@skafor.org, innen 1. desember 2015

Gode boligløsninger på eldre dager
Torsdag 10. desember kl 10-14.30, KS- møtesenter Arena, Haakon VII`s gate 9, Oslo 
Vi viderefører seminarserien om aldring, vitalitet og livskvalitet. I fjor så vi nærmere på levekår, fysisk aktivitet, ernæring og forbruksmønster. I år har vi valgt å se på boligløsninger. Etter fjorårets konferanse kunne vi konstatere at forutsetningene for en aktiv og vital alderdom er gode i Norge, men det krever egeninnsats og fokus på forebygging.
På årets seminar skal vi belyse plantenking i forhold til nybygging, fleksible boligløsninger og boligens utforming og plassering. Vi skal også se på hva man kan gjøre inne i boligen for å legge til rette for å bli boende i egen bolig så lenge som mulig, også når kreftene og hukommelsen begynner å svikte. Program og informasjon. Påmelding til post@skafor.org, innen 1. desember 2015