Hoftebrudd – forskning, erfaring og forebygging

En norsk-svensk forskningsrapport, et støtdempende gulv som forebygger fallulykker, velferdsteknologins muligheter, erfaringer fra forebyggende tiltak og anbefalinger på tiltak som fungerer sto på programmet.

 Seminaret ”Eldresikkerhet: Hoftebrudd – utvikling og forebyggingsmuligheter” på Voksenåsen 27. nov 2012 presenterte både forskingsrapporter og praktiske tiltak. Her finner du presentasjonene fra seminaret.

Karlstad Universitet har på oppdrag av Skadeforebyggene forum undersøkt hoftebruddstatistikk for perioden 2002 – 2010, sammenliknet utviklingen i Norge med utviklingen i andre land, og sett nærmere på de kommuner som deltok i vårt prosjekt ”Trygge eldre”. Rapporten ble presentert av Finn Nilson  .   Selve rapporten er fyldigere omtalt i egen sak, der hele rapporten kan lastes ned.

Helsedirektoratet har høsten 2012 gått igjennom en rekke forskningsrapporter for å samle erfaringer fra fallforebyggende arbeid og vurdere hvilke tiltak man bør anbefale som gode forebyggende tiltak.  Johan Lund presenterte konklusjoner  fra arbeidet.

Et eldreboende i Sunne kommune i Sverige har prøvd ut et spesielt støtdempende gulvbelegg som kan forebygge fallskader, og har gitt gode resultater. Johanna Gustavsson, Karlstad universitet presenterte ettårsdata fra prosjektet  ”Utvärdering av stötabsorberande golv som skadeprevention på äldreboende”

Almas Hus er et visningssenter for velferdsteknologi og nye praktiske løsninger i Oslo. Ergoterapeut Sigrid Aketun presenterte virksomheten og de muligheter tekniken gir oss.  

Den avsluttende delen av seminaret ble gjennomført i samarbeid med Voksenåsen, et debattmøte om ”Den nordiske velferdsmodellen og dens grenser”. Innlegg og diskusjon med: Ingrid Hjelt af Trolle, Sveriges  ambassadør i Norge; Per-Kristian Foss, Stortingets visepresident og visepresident i Nordisk Råd;  Bjørn Hvinden, forskningssjef, NOVA; Jon Hippe, daglig leder Fafo; Solveig Torsvik, tidl. partisekretær, Arbeiderpartiet; Per Schlingmann, chefsstrateg, Moderaterna;  Gabriel Wikström, ordförande, Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund;  Per Kristian Foss, stortingsrepresentant, Høyre