Forankring, samarbeid, utvikling - nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Det ble holdt nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 1. nov 2012 med forelesninger, diskusjoner og prosjektpresentasjoner. Les mer og se presentasjonene fra møtet.

Forankring - samarbeid - utvikling var satt som overskrift på høstens nettverksmøte. Guldbrand Skjønberg fra det europeiske sertifiseringssenteret for Safe Communities delte erfaringer fra sikkerhetsfremmende arbeid i Sverige og internasjonalt.

Marte Sletten fra "Av-og-til" orienterte om organisasjonens arbeid for alkovett og bruk av alkoholfrie soner. Det er en av mange organisasjoner som kan bidra i det lokale Trygge lokalsamfunnsarbeidet.

I oppsummeringen fra møtet ble det også gitt korte presentasjoner av aktuelle lokale samarbeidsprosjekter.

Oppsummering fra Trygge lokalsamfunns nettverksmøte 1. nov 2012 
Nøkler til suksess: forankring og implementering - Guldbrand Skjönberg
"Av og til" - en aktuell samarbeidsaktør i det rusforebyggende arbeidet - Marte Sletten