Publisert:

Faktabrosjyre om fallforebygging

Det er 10 000 hoftebrudd i Norge hvert år som koster kommunene mye penger og den skadde smerter og lidelse. Forebygging nytter og enkle tiltak kan gi rask effekt. Brosjyren Ett skritt foran, Forebygging av fallulykker blant eldre, er en faktabrosjyre som viser hvorfor det er verdt å gjøre noe. Målgruppen for brosjyren er politikere, kommunalt ansatte, frivillige organisasjoner, ildsjeler og alle som synes eldresikkerhet er viktig.