Drukning kan forebygges

Kalt vann betyr mye for våre svømmeferdigheter. Svømmeferdighetene reduseres og feilkalkuleringer skjer jo kaldere vannet blir. Jo kaldere vann, jo større varmetap. Betydningen av hypotermi er større enn mange er klar over og er viktig å kjenne til både for svømmer og livredder. Dette var ett av flere viktige budskap på drukningsforebyggende seminar 13. mai.

Forebyggende tiltak sparer både liv og penger. Som forebyggende tiltak ble bla bedre svømmeferdigheter nevnt, men også behovet for leidere på båter og i havner. En nedkjølt person mister styrke og leidere hjelper personen å komme opp fra vannet. Vedlikehold av eksisterende leidere er også viktig.

I Norge i dag finnes det ikke retningslinjer for utbygging av havneområder. Mens utbyggere og driftselskaper har tydelig og strengt regelverk å forholde seg til ved brannsikkerhet, er det ingen lignende sikkerhetstiltak for utbygning av havner. Tjuvholmen drift informerte om hvordan de har tilrettelagt for sikkerhet i en bydel med både utsteder, barnehage, museer og egen badestrand.

Høye tall
Flere druknet i 2013 enn i 2012, totalt 119 personer mot 62 året før. Antall drukningsulykker ligger an til å bli enda høyre i år. 

Sammensatt gruppe
Mange engasjerer seg i tematikken og delte villig av sin kunnskap. I salen satt både frivillige organisasjoner, næringsliv og direktorat. I tillegg kom svømmeinstruktører, dykkere og byplanleggere.