Det trengs en landsby for å oppdra et barn

På seminaret ”Hvem har ansvar for lille Per?” belyste vi ulike aktørers ansvarsområder og innsats. Helsesøster-ordningen, barnehagen, trafikk- og produktsikkerhetsarbeid, skolen, massmedia, sikkerhetskurs og forsikring bidrar alle på ulike måter.   


Skadeforebyggende forum har arbeidet med barnesikkerhet i mer enn 25 år og ser en formidabel nedgang i antall ulykker.  I begynnelsen av 1950-tallen døde 30 barn under 14 år av skader og ulykker hvert år, 60 år senere er tilsvarende tall 2 døde (regnet pr 100.000).  I dag har uttrykk som ”polstring av barn” og ”for høye krav på sikkerhet” også fått plass i diskusjonen.  Bygger vi et samfunn med for store krav på sikkerhet og for lite fokus på barns behov av fysiske utfordringer for å kunne utvikle mestringsstrategier? 

I vårt arbeid med barnesikkerhet har vi erfart at ansvaret for barns sikkerhet er fragmentert. Ingen myndighet har et nasjonalt samlet ansvar for barnesikkerhet. Til seminaret ”Hvem har ansvar for lille Per?” inviterte vi en rekke aktører til å dele erfaring fra barnesikkerhetsarbeid fra ulike ståsted.  

Ungdommer fra Nordre Aker ungdomsråd avsluttet seminaret med å dele sine tanker om sikkerhet fra et ungdomsperspektiv. De minte oss om at over 20% av Oslos innbyggere er under 18 år og at vi alle har et felles ansvar for å passe på ”lille Per” og vennene hans.

Seminaret ble gjennomført på KS-møtesenter Arena, 13. juni 2013, kl 10 - 15 Presentasjonene fra seminaret finner du nedenfor. Seminaret - og "lille Per" vil bli fulgt opp videre. Innledning til dagens tema, Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggendeforum
Forebygging fra vugge til skateboard, Helsesøster Lise Voktor, Harstad
Skader og ulykker i barnehager, Ellen B Sandseter og Ole J Sando, DMM Høgskole
Er leketøy til å stole på?, Berit Jaritz, DSB (Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap)
Trygg i trafikken?, Anne Marit Jordheim, Trygg Trafikk 
Massmedias rolle, Anders Sooth Knutsen, VG
Sikkerhetsopplæring for barnehageansatte, Christian Karlson, Sikkerhetsrommet.no
Trenger vi barneforsikring? Liv Raaum, If forsikring 
En sikker skolehverdag? Norun Eide, Utdanningsdirektoratet
Nordre Aker Ungdomsråd delte tanker om sikkerhet fra et ungdomsperspektiv