Blir vi klok av skade?

Spørsmålet om vi lærer av ulykkene som oppstår og blir klokere av skade, var gjennomgangstemaenet i rekken av foredrag på årskonferansen 3. april. Det europeiske skadebildet, redning i brann og i vann, hvorfor Norge trenger organisasjonen Personskadeforbundet og et etisk syn på oss sett med en filosofs øyne ga et nytt blikk på mennesket bak tallene.

Enkeltmennesket er lett å glemme hvis tallene blir viktigst. For bak hver historie eller hver redning, er det enkeltmennesker som sitter igjen. Det er disse enkelthistoriene vi kan lære av for å bli bedre til å forebygge skader og møte den skadde på best mulig måte selv med begrensede ressurser.

Skadeforebyggende forums oppsummering:

  • Skader og ulykker er en global utfordring. Verdens helseorganisasjo, WHO, har forebygging som et proritert satsningsområde 
  • Redning i vann, handler om minutter. Ring heller redningstjenesten hundre ganger for mye enn en gang for lite
  • Et skadd menneske er sårbart og svakt, og trenger samlet informasjon og hjelp til å skape en ny hverdag
  • Selv med engasjement i jobben trenger vi en bevisst ydmykhet og se enkeltmennesket bak hvert møte. Ett budskap eller en løsning passer ikke for alle, når hvert tilfelle er unik.

Temaene var sentrale for alle som arbeider med skadeforebygging og forsikring.

Dagen ble avsluttet med formelt årsmøte i Skadeforebyggende forum. Årsmøtet vedtok årsberetning, regnskap, budsjett og tiltaksplan og gjennomførte valg til styre og valgkomite.

Årsmelding 2013 som  ble lagt fram på konferansen gis en oppsummering av virksomheten 

Konferansen ble holdt på Hotell Opera, Oslo.