Barns lekesteder

Barn bruker naturen og grøntområder for sin lek, og er mindre opptatt av konstruerte lekesteder enn vi voksne kanskje forventer. Men hva med sikkerheten? Dette var ett av temaene som ble diskutert på seminaret onsdag 11. juni.

Dagen ble innledet med et forskerperspektiv på barns selvvalgte lekesteder og hvordan barn opplever risiko. Det ble bla pekt på at barn som klatrer i trær lærer seg å forholde seg til noe som er bevegelig, som krever koordinasjon og fleksibilitet. Et klatrestativ på en lekeplass vil ikke kunne gi de samme utfordringene.  

Fysisk utfoldelse er viktig for å kunne utvikle motorikk og koordinasjonsevne – som i seg selv er med på å forebygge ulykker. Barn med god motorikk og balanse er mindre utsatt for visse typer skader senere i livet.

Andre innlegg gikk på utforming av lekeplasser, balansen mellom konsturerte miljøer og naturområder, og tilsynsordninger for lekeplasser. Dagen ble avsluttet med et innlegg fra Sylling skole der alle barn får en time fysisk aktivitet per dag. Her setter man bevegelse i sentrum, f.eks. kan engelsktimens glosetrening gjennomføres som en glosestafett.


Tenketank og veien videre

Seminaret ble gjennomført som en ”tenketank” for kunnskapsutvikling – en arena for informasjons- og erfaringsutveksling der både innledere og deltakere kunne bidra i diskusjonen. Mange ulike faggrupper var representert; forskere, kommunale og private utbyggere, tilsynsansvarlige, idrettsforbundet, landskapsarkitekter, barnehageansatte m fl.

Skadeforebyggende forum vil virke for videre dialog mellom viktige aktører som fører tilsyn med lekeplasser, deriblant DSB, Helsedirektoratet og lekeplassinspektører. Barns behov for mestringstrening i natur og på konstruerte lekesteder er et tema som vi også vil komme tilbake til.