Årsmøtekonferanse 2015 - "Klok av skade?"

Ny folkehelsemelding, forskningsrapport om bruk av § 34 i trafikksikkerhetsarbeidet, sikkerhet og valg i hverdagen og kommunikasjon var valgt som temaer for årets konferanse. Her finner du presentasjoner fra møtet, en omtale av konferansen og kommunikasjonsrådgiver Magne Bjørneruds refleksjoner.  
Fra kunnskap til mer handling? 
- For første gang har jeg vært til stede på årsmøtet i Skadeforebyggende forum. Det var meget interessant. Utfordringen synes tindrende klar. Vi kan utrolig mye om årsakene til skader. Men det mangler mye på at vi omsetter alt vi kan til et enda bedre systematisk forebyggende arbeid. I arbeidet fra ord til handling kan åpenbart Skadeforebyggende forum spille en enda kraftigere rolle. 
Det sier rådgiver Magne Bjørnerud. Han var en av innlederne under årsmøtet. Bjørnerud har arbeidet med organisasjonsutvikling, ledelse og kommunikasjon i over 20 år. Før det var han redaktør i Hamar Arbeiderblad i 14 år.
Allsidig program
Under årsmøtet gikk fagdirektør Arne Marius Foss i Helse- og omsorgsdepartementet gjennom den nye folkehelsemeldingen. Forsker Fridulv Sagberg fra Transportøkonomisk Institutt fortalte om et vellykket prosjekt i Møre og Romsdal der en gjennom flerfaglig samarbeid systematisk stilte helsekrav til førerkort. Mangeårig sikkerhetsforkjemper i Statoil, Per Hembre Kotte, lot oss leve inn i sine tanker om forholdet mellom risiko, personlige valg og ulykker. Magne Bjørneruds tema var hvordan skadeforebyggere kan systematisere sitt interne strategiske arbeid for å få økt innflytelse utad.
Offensiv folkehelsemelding
- Folkehelsemeldingen har virkelig viet plass til det forebyggende arbeid i flere kapitler. Skadeforebyggende forum får egen omtale som et nyttig redskap i ett av kapitlene. Ja, en har fått inn mye av det en ønsket seg på forhånd, sier Magne Bjørnerud.
- Men vi vet at det er kampen om de årlige bevilgninger som blir avgjørende for resultatene. Stortingsmeldingene er ofte fulle av den rette lære, slik den enkelte regjering tolker det. Det er mange om beinet når pengene skal fordeles på et mangfold av områder. Da er det makt og innflytelse som teller mer enn fagre ord, sier Bjørnerud.
Sterkere press?
Han betoner sterkt at Skadeforebyggende forum har en glimrende utgangsposisjon gjennom sin sterke kunnskapsbase og et stort antall gode publikasjoner. Organisasjonen har også et nettverk med mange innflytelsesrike aktører innen privat næringsliv, offentlige instanser og frivillige organisasjoner. 
-Økt innflytelse oppnås gjennom systematisk samhandling med andre, bearbeiding av budskap og evne og vilje til å påvirke de rette beslutningstakere til rett tid. Jeg mener saken så absolutt fortjener en slik forsterket pådriverrolle, fra kunnskap til mer handling, sier Bjørnerud.