Årsmøte og årsmelding for 2011

Årsmøtet ble holdt  25.4.2012. Referat fra årsmøtet er under utarbeidelse. Oppdatert informasjon om styret finner du under "organisasjon.  Årsmøtedokumentene finner du her . Du kan laste ned årsmeldingen for 2011,. Trykt versjon kan bestilles fra sekretariatet.