"Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje"

Årsmeldingen for 2012 ble lagt fram på årsmøtet 25. april 2013. Her gis en presentasjon av virksomheten i året som har gått. 

Tre temaer gis spesiell omtale i årsmeldingen; skadedata som et nødvendig verktøy, barn og ulykkesskader og  hoftebrudd.
Her kan du laste ned Årsberetningen for 2012 . Den kan også bestilles i trykt versjon fra sekretariatet på post@skafor.org. 


Årsmøtet behandlet regnskap, årsberetning, budsjett og tiltaksplan og valgte styre, valgkomité og revisor. Her finner du protokollen fra årsmøtet.