Fredericia-modellen - hjelp til selvhjelp

"Hjemme- og hverdagsrehabilitering" og "Almas Hus" var  temaer på Eldresikkerhetsrådets møte 19. juni. Fredericia-modellen handler om å legge til rette for eget boende så lenge som mulig. Den har vist gode resultat i Danmark og tas nå i bruk av alt flere norske kommuner. Almas Hus åpner høsten 2012, en visningsleilighet og en døråpner til bruk av velferdsteknologi.  Møteinvitasjon  Notat fra møtet.pdf