Samling for samhandling for økt barnesikkerhet

I Barnesikkerhetsrådets møte 12. juni ble ESCAs kartlegging av barnesikkerheten i Europa lagt fram. Studien sammenlikner 31 land. Norge har kommet langt på mange områder, men har en bit igjen for å komme opp mot det nivå vi finner i f.eks. Finland og Nederland.
Møtet inviterte til samarbeid for økt innsats, og en nysatsing på barnesikkerhetsarbeidet i Skadeforebyggende forum. I samme møte presenterte Hilde Berge og Inger-Lise Bråtelund fra Oslo universitetssykehus sitt arbeid med forebygging av skader og ulykker i minoritetsspråklige familier. Møteinvitasjon Oppsummering fra møtet.