2015 og eldre

Høstens temaseminar

Vi minner om høstens temaseminar: ”Innhenting og bruk av skadedata”, onsdag 9. des. og ”Gode boligløsninger på eldre dager”, torsdag 10. des. Begge seminarene holdes på KS møtesenter Arena, Haakon VII`s gate 9, Oslo. Påmelding innen 1. desember 2015. 

To temaseminar i desember

Skaderegistrering på Oslo legevakt, henvendelser til Giftinformasjonen, avviksregistrering i byggebransjen og Idrettsskader – fra forskning til praksis står på programmet på årets temakonferanse om ”Innhenting og bruk av skadedata”. I vår temaserie om...

Flytende refleks, Aqua kids og lader med varsellyd

Dette var noen av de kreative ideer som ble presentert når Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte Innovation Camp. To dager med kreativ tenking og forebygging av skader og ulykker sto på programmet for studentene på kurset ”International Public Health” den...

Nyhetsbrev

Les om høstens seminar; "Innhenting og bruk av skadedata" og "Gode boliger på eldre dager" samt annen aktuell informasjon. Vi innleder med en oppfordring til å bruke refleks:  Den er til salgs i en butikk nære deg, og sannsynligvis har du opp til flere...

Vi gratulerer Andebu!

Andebu kommune har vært pilot for den nasjonale Trygge lokalsamfunn-modellen og i flere år arbeidet målbevisst for å bli godkjent. Sertifiseringsrådet var i møte med kommuneledelsen tidligere i år og i oppsummeringen fra møtet skrev rådet; ”Andebu kommune h...

"Vestfold viser vei"

Trygge lokalsamfunn står for en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden. I Norge er Vestfold kommet lengst, ved at hele 9 av 14 vestfoldkommuner...

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Sikkerhet ved vann, foreningslivet som medspiller i Borås og evaluering av Trygge lokalsamfunn-satsningen i Vestfold var hovedtemaer på vårens nettverksmøte. I informasjons- og erfaringsutvekslingen ble lokale tiltak presentert - som inspirasjon og idékilde...

Kari Aursand gjenvalgt som leder

Styret og styreleder Kari Aursand fikk fornyet tillit på årsmøtet den 23. april.  Årsmøtet behandlet også årsberetning og regnskap, budsjett og tiltaksplaner. Møtet ble avsluttet med en presentasjon av nye prosjekter og kommende aktiviteter. Her finner du e...

Årsmøtekonferanse 2015 - "Klok av skade?"

Ny folkehelsemelding, forskningsrapport om bruk av § 34 i trafikksikkerhetsarbeidet, sikkerhet og valg i hverdagen og kommunikasjon var valgt som temaer for årets konferanse. Her finner du presentasjoner fra møtet, en omtale av konferansen og kommunikasjons...

Nyhetsbrev

"Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag - det finnes ingen endelige løsninger" Her  finner du informasjon om aktuelle saker, og nyttige lenker. 

Trygge lokalsamfunn - Nettverksmøte

Nettverksmøtet 23. - 24. april er en arena for informasjons- og erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Denne gangen skal vi bl a ta opp forpliktende samarbeid mellom kommunen, lag og foreninger i svenske Borås, nye nasjonale prosjekter og Vestfolds...

Konferanse og årsmøte 23. april

På årsmøtekonferansen prøver vi å belyse noen mer overgripende temaer. I år har vi valgt personlig sikkerhet – HMS for hjem og fritid, helsekrav i trafikksikkerhetsarbeidet, synliggjøring av forebygging – og en nærmere kikk på Folkehelsemeldingen.  Konferan...

Masterstipend

Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker og forebyggingsmuligheter. Vi utlyser to masterstipend á kr 10.000.   Les mer om Skadeforebyggende Forums masterstipend

Nyhetsbrev: Aldring og livskvalitet

På seminaret den 27. november vil vi se på forutsetninger for vitalitet og aktivitet i eldre år;  levekår, fysisk aktivitet, ernæring, forbruk  m.m. I   nyhetsbrevet  finner du også vårt innspill til regjeringens arbeid med ny folkehelsemelding m.m.

Barnetråkk og idrettsskader m.m.

På vårt årlige temaseminar om ”Innhenting og bruk av skadedata” peker vi på måter å innhente kunnskap som kan omsettes til praktiske forebyggingstiltak. På årets seminar presenterte vi ”Barnetråkk”, Senter for idrettsskadeforskning, Harstad kommunes kontrol...

Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv

Tre foredrag til å bli klok av, erfarings-utveksling og lokale tiltak  sto på programmet på Trygge lokalsamfunns høstsamling. Hovedtemaer:  Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv, lokale omsorgsgrupper som del av beredskapsarbeidet og evaluering av arbeidet...

Høstens seminar 2014

I høstens første  nyhetsbrev  kan du bl. a  lese om tre interessante seminar:  Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 23. oktober Innhenting og bruk av skadedata, 6. november Aldring og livskvalitet, 27. november Alle seminarerene holdes i Oslo og er gratis...

Nøtterøy viser vei

Nyhetsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), presenterer hver måned et eksempel på et vellykket kommunalt tiltak. Denne gangen presenteres Trygge lokalsamfunn (TL) og Nøtterøy med et samarbeidstiltak om svømmeopplæring.  Se artikkelen ....

Brosjyre og info-plakater om vannsikkerhet

Her kan du lese om redning, førstehjelp, hva du skal tenke på i forkant av turen m.m. Her finner du også Vannvettreglene, utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet”, og tilhørende info-plakater, vil Skadeforebyggende...

Barns lekesteder

Barn bruker naturen og grøntområder for sin lek, og er mindre opptatt av konstruerte lekesteder enn vi voksne kanskje forventer. Men hva med sikkerheten? Dette var ett av temaene som ble diskutert på seminaret onsdag 11. juni.

Nyhetsbrev - mai 2014

Lek og læring hører sammen for barn. Onsdag 11. juni arrangerer vi seminar om barnesikkerhet der vi drøfter barns behov av gode utfordrende lekesteder med forskere, planleggere og praktikere. Her kan du også lese om vannvettregler som gjør badeturen trygger...

Vannvettregler for tryggere ferdsel til vanns

Antall drukningsulykker ligger i år an til å bli enda høyere år enn i fjor. I 2013 var det 119 drukningstilfeller, mot 62 i 2012. Noen enkle regler gjør badeturen og båtferden tryggere. Sommeren er høysesong for drukningsulykker. Samtidig opplever vi en...

Drukning kan forebygges

Kalt vann betyr mye for våre svømmeferdigheter. Svømmeferdighetene reduseres og feilkalkuleringer skjer jo kaldere vannet blir. Jo kaldere vann, jo større varmetap. Betydningen av hypotermi er større enn mange er klar over og er viktig å kjenne til både for...