Nyheter

Det blir elektronisk årsmøte også i 2021

Vi får ikke mulighet til å samles til konferanse og årsmøte i vår. Etter erfaringene ifjor vil vi gjennomføre årsmøtet elektronisk også i 2021. Saksdokumenter og svarskjema vil bli lagt i midten på april.

Vårblomst

Årsrapport 2020 | Samarbeid for økt brannsikkerhet

Det første prosjektåret til nasjonale pådrivere for brannsikkerhet er fullført. I denne årsrapporten har vi oppsummert hva vi har lært, hva vi har gjort og hvem vi har samarbeidet med i 2019-2020.  Les årsrapporten her.

Masterstipend 2021 - søknadsfrist 31. mars

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng og  forebyggingsmuligheter. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører

Student skriver på oppgave

Ansvar for egen alderdom

Hvordan planlegger man egentlig for å bli gammel?  Kan vi tilrettelegge tidlig for en fremtidig situasjon hvor vi kanskje er avhengig av mer hjelp og støtte? Dette var noen av de temaer somble tatt opp på webinaret.

Eldre mann løfter et barn i luften

Fallbarometeret er på plass

Fallulykker er en folkehelseutfordring som fortjener mer oppmerksomhet. Vårt fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges. Fallbarometeret er en del av vår nye satsning,...

Fallbarometer-nettside