Nyheter

Vi er med i ny tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tidligere i år kom det ut en ny plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og i den er arbeidet til Skafor trukket frem. Dette er den femte planen i rekken og er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg...

Foto av forsiden til den Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Samtaler om sjøsikkerhet

Skadeforebyggende forum har flere fagråd som bidrar med å holde oss oppdatert på kunnskap og hva som skjer ute i feltet. Denne uken har vi hatt møte med vårt Drukningsforebyggende råd.

Bildet viser 8 personer oppstilt langs en vegg.

Risikorydding til inspirasjon og motivasjon

Gjennom prosjektet Risikorydding har det blitt holdt flere arrangementer rundt omkring i landet. I vår nye brosjyre har vi samlet eksempler på aktiviteter vi har gjennomført og hvordan materialet vårt har blitt brukt. Vi håper dette er til inspirasjon og...

Forsiden på en brosjyre. Hovedtittelen er Risikorydding. Undertittel er i teori og praksis.