Nyheter

Fallbarometeret er på plass

Fallulykker er en folkehelseutfordring som fortjener mer oppmerksomhet. Vårt fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges. Fallbarometeret er en del av vår nye satsning,...

Fallbarometer-nettside

Se opp! Nå er den her igjen, fredag 13.

Novembermørkeret har lagt seg over landet, korona herjer og nå kommer også fredag 13. Vi bruker mer tid hjemme og mange bruker mer tid enn vanlig på å rydde kjeller og loft, skuffer og skap. Men hvorfor ikke sette av litt tid til en risikoryddingsdag?  

Kalender med fredag13.

Skafor er med på laget

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har bygget et sterkt lag som står bak deres nye webinarserie om brannsikkerhet for norske kommuner. De har invitert Skafor, NFBL og KLP Skadeforsikring til samarbeid. Webinarene belyser de viktigste problemstillingene, o...

Årsmelding 2019-20

I Årsmeldingen 2019-20 gir vi et bilde av organisasjonen, virksomheten og aktuelle prosjekter. Vi presenterer den nye strategien «Mer kunnskap, mer samarbeid – færre skader», speiler bredden i virksomheten, presenterer mottakerne av vårt masterstipend,...