Nyheter

45 personer mistet livet i drukning første halvår

Antallet drukningsdøde har i mange år vært høyere i Norge enn i våre nordiske naboland. Vi har en jobb å gjøre. Innenfor trafikksikkerhetsarbeidet ble det vedtatt en nullvisjon allerede i 2002.  I dag er Norge et av verdens mest trafikksikre land. Kan vi læ...

Båt i vann

Forebyggende sommerhilsen i Gran og Lunner

Koronakrisen har gjort at mange som allerede var ekstra utsatt for brann, nå har mistet en del beskyttende tiltak. Lunner - Gran brann og redning ønsket derfor å gjøre noe hyggelig og brannforebyggende for denne gruppen. Løsningen ble et sommerbrev med noen...

Nasjonale pådrivere deler erfaringer

I oktober 2019 begynte vi som de første og foreløpig eneste nasjonale pådriverne for brannsikkerhet. Mandatet vårt er enkelt: Å bidra til økt samarbeid mellom kommunale tjenesteytere for å redusere brannrisikoen til risikoutsatte grupper.

Grafisk illustrasjon av brann

Skafor under korona - slik jobber vi nå

Koronaviruset og pålegg om hjemmekontor har også satt sitt preg på arbeidshverdagen i Skadeforebyggende forum. Heldigvis har vi gode muligheter for å jobbe digitalt og vi har funnet meningsfulle arbeidsoppgaver å ta tak i.

Bilde av en dataskjerm hvor man ser fire personer som har et digitalt møte sammen.

Hva gjør våre Trygge lokalsamfunn?

Hvert år sender TL-kommunene inn en årsrapport der de forteller om arbeidet som har blitt gjort det foregående året. Rapportene for 2019 viser at fallforebygging hos eldre og trafikksikkerhet peker seg ut som to betydningsfulle innsatsområder. Det kommer og...

Klasserom med elever som går igjennom trygge skoleveier