Nyheter

Lunner – Gran brann og redning med forebyggende sommerhilsen

Koronakrisen har gjort at mange som allerede var ekstra utsatt for brann, nå har mistet en del beskyttende tiltak. Lunner - Gran brann og redning ønsket derfor å gjøre noe hyggelig og brannforebyggende for denne gruppen. Løsningen ble et sommerbrev med noen...

Erfaringer fra samarbeid om brann

I oktober 2019 begynte vi som de første og foreløpig eneste nasjonale pådriverne for brannsikkerhet. Mandatet vårt er enkelt: Å bidra til økt samarbeid mellom kommunale tjenesteytere for å redusere brannrisikoen til risikoutsatte grupper.

Tre ansatte fra Østre Agder brannvesen og to nasjonale pådrivere

Skafor under korona - slik jobber vi nå

Koronaviruset og pålegg om hjemmekontor har også satt sitt preg på arbeidshverdagen i Skadeforebyggende forum. Heldigvis har vi gode muligheter for å jobbe digitalt og vi har funnet meningsfulle arbeidsoppgaver å ta tak i.

Bilde av en dataskjerm hvor man ser fire personer som har et digitalt møte sammen.

Hva gjør våre Trygge lokalsamfunn?

Hvert år sender TL-kommunene inn en årsrapport der de forteller om arbeidet som har blitt gjort det foregående året. Rapportene for 2019 viser at fallforebygging hos eldre og trafikksikkerhet peker seg ut som to betydningsfulle innsatsområder. Det kommer og...

En gruppe mennesker står samlet. I hovedsak damer. Representerer våre kontakter i Trygge lokalsamfunn.

Styret gjenvalgt

Skafor har gjennomført sitt årsmøte, digitalt denne gangen, og rammene for virksomheten videre er dermed på plass. Skafor vil videreutvikle og styrke sin rolle som kunnskapskilde, brobygger og pådriver. Med kommunikasjon og formidling vil vi bidra til økt...

Styrets medlemmer, 9 personer