Nyheter

Vi er med i ny tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tidligere i år kom det ut en ny plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og i den er arbeidet til Skafor trukket frem. Dette er den femte planen i rekken og er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg...

Foto av forsiden til den Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Komfyrvakt redder liv!

45 % av alle boligbranner eller branntilløp starter ved komfyren. Det er 1516 utrykninger. Komfyren er dermed hjemmets desidert største brannkilde. Det viktigste enkelttiltaket for å minske branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt.

Faglig oppdatering, diskusjon og erfaringsutveksling

Folkehelselovens krav, kommunens ansvar og hvordan Trygge lokalsamfunn-modellen kan bidra til å oppfylle folkehelselovens krav til innsats var tema for Eyvin Bjørnstads innlegg på nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn, 22. november 2019.

Nytt fra Skafor

I høstens første nyhetsbrev kan du lese om høstens seminar og annet nytt: Luxembourg kaller - europeisk konferanse i oktober Høstens temaseminar Innhenting og bruk av skadedata og Velferd, aldring og livskvalitet om eldres sikkerhet Nye medarbeidere i Skafo...