Kontakt

Skadeforebyggende forum
Postboks 2473 Solli N-0202 OSLO
Telefon: (+47) 23 28 42 00
E-post: post@skafor.org  

Daglig leder Eva Jakobson Vaagland,  Eva.Vaagland@skafor.org,

mobil: + 47 93 03 93 12

Besøksadresse:
Finansnæringens Hus
Hansteens gate 2, Oslo