Temahefte om forebygging

Temaheftet viser et situasjonsbilde av skadeforebyggende arbeid i Norge i 2012-2012. Skadeforebygging innebærer å hindre noe en ikke ønsker. Dette heftet viser måter kommuner kan forebygge skader.
Brosjyre: Forebygging

Heftet er todelt:

  • definerer begrepet forebygging og viser tilnærmingsmåter for skadeforebygging i et samfunnsperspektiv
  • status for Trygge lokalsamfunn i Norge, med kort presentasjon av de godkjente lokalsamfunnene, prioriterte tiltak og gode erfaringer.

Last ned heftet