Temahefte om trygghet

Temaheftet "Trygghet" er ment å vise en viktig side ved det skadeforebyggende arbeid i Norge. Heftet fremstiller ideen bak og arbeidet innen det frivillige konseptet Trygge lokalsamfunn. 
Forside av brosjyren "Trygghet"

Formålet med heftet er å informere om tenkingen bak og systemet rundt Trygge lokalsamfunn, og å inspirere lokalsamfunn til å ta i bruk tilnærmingen og metodikken; dernest å invitere interesserte til å ta kontakt – og involvere relevante miljø i det videre arbeid.

Temahefte om Trygghet. Utgitt i 2010.