Trygge eldre

Skafor sto bak et større prosjekt om eldresikkerhet gjennomført i 2007 til 2010. Sluttrapporten "Trygge Eldre" oppsummerer resultatene. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med forumets Eldresikkerhetsråd.

Skafor ønsker å synliggjøre behovet for eldresikkerhet, spesielt ulykker i hjemmet og nærmiljøet. Prosjektet sees i sammenheng med innsatsen innenfor Trygge lokalsamfunn.

"Trygge eldre"-rapporten på 30 sider er delt i fem avsnitt: 

  • Fakta om eldreulykker i Norge
  • Forebygging og aktører
  • Prosjekttiltak 
  • Erfaringer
  • Veien videre

Utgitt 2010