Sikkerhetskort for eldre

Bilde av fire ulike sikkerhetskort med informasjon til eldre for å forebygge ulike ulykker

Skafor har fire svært populære sikkerhetskort for eldre: trygg hjemme, fallulykker, medisiner og brann. Disse deles ut over hele landet og kan bidra til å starte samtalen om sikkerhet.

Kortene kan deles ut av seniorveiledere, på stand, frivilligsentral, av frivillige organisasjoner som ønsker å forebygge ulykker hos eldre eller av andre i kommunen. 

Skafor har et eget råd for eldresikkerhet og kortene er kvalitetssikret i rådet og blant våre andre kontakter.

Mange benytter også kortene til å dra i gang samtalen om sikkerhet for eldre. De er en god inngangsportal til et emne som kan være vanskelig å snakke om.

 

 

Ønsker du å få tilsendt kortene ferdig trykket? Send en e-post til post@skafor.org