Seniorsikker - Trygge seniorer i egen bolig

Forside til brosjyre. Foto.

I heftet "Seniorsikker- Trygge seniorer i egen bolig" gir vi et bilde av samfunnsutviklingen, skadebildet, politikkutviklingen og hva man kan gjøre for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere. Vi peker på forebyggingstiltak og presenterer forslag til lokale samarbeidsprosjekter. Vi løfter også noen sentrale spørsmål til kommunene. 

Har din kommune:

  • Vurdert politiske, faglige og økonomiske følger av en framtidig eldre befolkning?
  • Oversikt over ulykkesrisiko hos hjemmeboende eldre - slik folkehelseloven pålegger?
  • Behandlet seniorsikkerhet politisk og fulgt opp regjeringens målsetting?
  • Tatt grep for å for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere? 
  • Hentet inspirasjon utenfra og delt egne erfaringer med andre aktører?
  • Tatt skadeforebygging inn i sine kunnskapsoversikter og planer, i tråd med lovverket?
  • Samordnet forebyggingstiltak mellom helsesektoren og brannvesenet?
  • Tatt i bruk noen av Skafors mange verktøy for forebygging?

Disse og andre spørsmål kan Seniorsikker hjelpe kommunen med. 

Heftet er en del av en større satsning på eldres sikkerhet. 

 

Her kan du laste ned heftet Seniorsikker- Trygge seniorer i egen bolig 

 

Les mer om vår satsning på eldres sikkerhet. 

 

Fallbarometer

Her kan du se hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges.

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt.