Temahefte om nettverk

God forebygging forutsetter innsats fra mange – på tvers av fag og sektorer. I temaheftet "Nettverk" presenterer vi begreper, muligheter og metoder som vi håper vil inspirere til samarbeid i norske kommuner.

Brosjyre om TL-nettverk

Forebygging av skader og ulykker er et område som ingen ”eier”, men som mange har et delansvar for - da er samarbeid en forutsetning for å nå gode resultater.

Heftet gir også en status for Trygge lokalsamfunn i Norge, med kort omtale av de 19 godkjente lokalsamfunnene.