Lokal ulykkesforebygging

Forside av brosjyre

Dette er en brosjyre for kommuner og fylker som jobber med skadeforebyggende arbeid. Brosjyren er laget av Vegdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Skadeforebyggende forum. Brosjyren er derfor et eksempel på samarbeid på tvers samler kunnskap.

Brosjyren gir eksempler på hvordan man kan arbeide for å redusere ulykker og skader i kommunen, viktige aktører innen ulykkesforebygging og forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Utgangspunktet for brosjyren er kravet til kommuner om å ha oversikt over skader og ulykker lokalt.