Jubileumsheftet 2010

Skadeforebyggende forum var 25 år i 2010 og ga da ut et eget hefte som dokumenterte virksomheten i årene som har gått. Veteranen Sverre Røed-Larsen, med bidrag bl.a. fra Johan Lund og Andreas Pihl, sto for redigeringen. Fra dagens ledelse bidro styreleder Kari Aursand og daglig leder Eva J. Vaagland med en framtidsvisjon. 

Forside jubileumspublikasjon.

Heftet er en presentasjon av organisasjonen, arbeidet med ulykkesforebygging i Norge og et bilde av skadeutviklingen i Norge de siste 25 år.

Heftet inneholder

  • Skafors historie og utvikling 
  • Skafors resultater og erfaringer
  • Eksempler på Skafors informasjonsarbeid