Jubileumsheftet 2010

Skadeforebyggende forum var 25 år i 2010 og ga ut et hefte som dokumenterte virksomheten i årene som har gått. 

Forside jubileumspublikasjon.

Veteranen Sverre Røed-Larsen, med bidrag bl.a. fra Johan Lund og Andreas Pihl, sto for redigeringen. Fra daværende styre bidro bl.a. Kari Aursand og daglig leder Eva Jacobson Vaagland.

Heftet er en presentasjon av organisasjonen, arbeidet med ulykkesforebygging i Norge og et bilde av skadeutviklingen i Norge de siste 25 år.

Heftet inneholder

  • Skafors historie og utvikling 
  • Skafors resultater og erfaringer
  • Eksempler på Skafors informasjonsarbeid