Forebygging av fallulykker blant eldre

10 000 nordmenn rammes årlig av hoftebrudd. Denne faktabrosjyren viser hvor fallulykker er for kommunene.

Blad - ett skritt foran

 Hensikten er å informere lokale politikere, ansatte i kommuner, ledere av frivillige organisasjoner og ildsjeler om omfanget, vise at forebygging nytter og at enkle tiltak kan gi rask effekt.