Opptak fra seminar om skadedata

Skafor arrangerer årlige seminarer om innhenting og bruk av skadedata. Her kan du se opptak fra tre foredrag som tar for seg bruk av skadedata på ulike måter. Innleggene handler om hvordan skadebildet så ut under pandemien, Fyrtårnsprosjektet for å få bedre tall på trafikkskadde og en digital løsning for å registrere alpinskader. 

Det å ha kunnskap om skadebildet, endringer som skjer og tendenser i samfunnet er viktig for å kunne gjøre målrettet forebyggende arbeid, og for å kunne vurdere om tiltak har effekt.

Behandling av skader under pandemien - Eyvind Ohm

Eyvind Ohm er forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) og presenterer her en studie om skader og ulykker under pandemien.

 

Fyrtårnsprosjektet - Tori Grytli og Johan Lund

Doktor Johan Lund presenterer "Fyrtårnsprosjektet". Dette er et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet m.fl., som vil gi oss representative kvalitetsdata og ny kunnskap. Trygg Trafikk tok initiativ til prosjektet fordi det ble avdekket et stort mørketall når det gjelder myke trafikanter i statistikken som har blitt brukt tidligere. Tori Grytli fra Trygg Trafikk innleder med å fortelle om bakgrunnen for prosjektet.

 

Digital skaderapport - Clausen og Børter-Eriksson

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner har over 200 medlemmer i hele Norge. Disse har også ansvar for å registrere skader som skjer i sine anlegg. Medlemsorganisasjonen har derfor utviklet en ny digital løsning for skaderegistrering. Generalsekretær Camilla Sylling Clausen, og Mikael Børter-Eriksson fra utvikler DayTwo, forteller om tjenesten.

Relaterte artikler