Effektiv skadeforebygging - en oppsummering

På oppdrag fra Skadeforebyggende forum oppsummerte Kunnskapssenteret forskning som finnes om effekt av skadeforebygging i perioden 2007 til august 2012.
Illustrasjon.

138 referanser ble vurdert som relevante. Disse omfatter kategoriene:

  • Trafikk (50)
  • I hjemmet (14)
  • Alkoholrelaterte skader utenom trafikk (8)
  • Sport / trening (18)
  • Fall (23) 
  • Annet (20)

Dette bekrefter tidligere kunnskap – trafikk er det skadeområde vi vet mest om, men det finnes også læring å hente om tiltak i andre sektorer.

Hensikten med kunnskapsoppsummeringen er å bidra til økt kompetanse om effektiv skadeforebygging.