Infomateriell

Seniorsikker-Trygge seniorer i egen bolig

I heftet "Seniorsikker- Trygge seniorer i egen bolig" gir vi et bilde av samfunnsutviklingen, skadebildet, politikkutviklingen og hva man kan gjøre for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere. Vi peker på forebyggingstiltak og presenterer ...

Forside til brosjyre

Samarbeid for økt brannsikkerhet

Skafor samarbeider med DSB og Helsedirektoratet for å øke brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. To nasjonale pådrivere skal følge opp, veilede og motivere kommuner til å etablere tverrfaglig samarbeid.  

Skjermdump av en brosjyre som heter Samarbeid for økt brannsikkerhet

Sikkerhetskort for eldre

Skafor har fire svært populære sikkerhetskort for eldre: trygg hjemme, fallulykker, medisiner og brann. Disse deles ut over hele landet og kan bidra til å starte samtalen om sikkerhet.

Bilde av fire ulike sikkerhetskort med informasjon til eldre for å forebygge ulike ulykker

Risikorydding til inspirasjon og motivasjon

Gjennom prosjektet Risikorydding har det blitt holdt flere arrangementer rundt omkring i landet. I vår nye brosjyre har vi samlet eksempler på aktiviteter vi har gjennomført og hvordan materialet vårt har blitt brukt. Vi håper dette er til inspirasjon og...

FOrside på en brosjyre. Hovedtittel: Risikorydding. Underittel: i teori og praksis.

Vestfold viser vei

Trygge lokalsamfunn står for en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden. I Norge er Vestfold kommet lengst, ved at hele 9 av 14 vestfoldkommuner...

Vestfold viser vei - brosjyre

Brosjyre om vannsikkerhet

Her finner du bl.a.  vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.

Liste med vannvettregler

Lokal ulykkesforebygging

Dette er en brosjyre for kommuner og fylker som jobber med skadeforebyggende arbeid. Brosjyren er laget av Vegdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Skadeforebyggende...

Forside av brosjyre

Temahefte om trygghet

Temaheftet "Trygghet" er ment å vise en viktig side ved det skadeforebyggende arbeid i Norge. Heftet fremstiller ideen bak og arbeidet innen det frivillige konseptet Trygge lokalsamfunn. 

Forside av brosjyren "Trygghet"

Opplysningsfolder om Trygge lokalsamfunn

Dette er en utskriftsvennlig folder med grunnleggende informasjon om hvordan Trygge lokalsamfunn fungerer. Hensikten med informasjonsfolderen er at kommunene kan bruke den i sitt arbeid, enten de er et trygt lokalsamfunn eller ikke.

Trygge lokalsamfunn. Foto av folder.

Temahefte om nettverk

God forebygging forutsetter innsats fra mange – på tvers av fag og sektorer. I temaheftet "Nettverk" presenterer vi begreper, muligheter og metoder som vi håper vil inspirere til samarbeid i norske kommuner.

Brosjyre om TL-nettverk

Jubileumsheftet 2010

Skadeforebyggende forum var 25 år i 2010 og ga ut et hefte som dokumenterte virksomheten i årene som har gått. 

Forside jubileumspublikasjon.

Temahefte om forebygging

Temaheftet viser et situasjonsbilde av skadeforebyggende arbeid i Norge i 2012-2012. Skadeforebygging innebærer å hindre noe en ikke ønsker. Dette heftet viser måter kommuner kan forebygge skader.

Brosjyre: Forebygging

Trygge eldre

Skafor sto bak et større prosjekt om eldresikkerhet gjennomført i 2007 til 2010. Sluttrapporten "Trygge Eldre" oppsummerer resultatene. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med forumets Eldresikkerhetsråd.

Nyhetsbrev

Skadeforebyggende forum sender jevnlig ut nyhetsbrev.

Her kan du melde deg på listen vår.

Filmer

Her har vi samlet noen aktuelle filmer.

Definisjoner

Her finner du definisjoner på en rekke uttrykk vi bruker.