Trygge lokalsamfunn-nettverksmøte okt 2014

Lokalt beredskapsarbeid er tema for høstens nettverkssamling. 
Tid / Sted: Torsdag 23. okt, kl 10 – 15, Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4.

Kriseberedskap og godt forebyggingsarbeid er to sider av samme sak. Vi skal se på muligheter for økt samarbeid mellom Trygge lokalsamfunn og kommunenes beredskapsarbeid.  
Trygghet og sikkerhet er viktig for det norske samfunn - og for hver enkelt av oss. Krig, naturkatastrofer og terrorisme er noe av det vi frykter mest, men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer flest.  Lokalt er det oftede samme personer og organisasjoner som arbeider med det mer hverdagslige forebyggingsarbeidet i Trygge lokalsamfunn som også er nøkkelpersoner i beredskap med viktige oppgaver i krisesituasjoner.

TL-modellen bidrar til å knytte kontakter og etablere kompetanse på tvers- det  gir kunnskap om hva de ulike aktørene kan bidra med også i en krisesituasjon. På den måten kan TL fungere som en arena for samarbeid og utvikling som gjør kommunen mer robust til å møte kriser.  

På nettverksmøtet vil Gunnbjørg Kindem fra DSB og Jorunn Sjølie fra Sanitetskvinnene innlede til diskusjon. DSB er nasjonal beredskapsmyndighet, Sanitetskvinnenes omsorgsgrupper er en del av den lokale beredskapen mange steder i landet.
Anne Slåtten fra Vestfold fylkeskommune vil gi en orientering om evalueringsarbeidet som er i gang i forhold til fylkets arbeid med Trygge lokalsamfunn, og det blir tid til diskusjon og erfaringsutveksling.

Påmelding til post@skafor.org innen 15. oktober. Seminaret er kostnadsfritt.