Temaseminar barnesikkerhet

Lek og læring hører sammen for barn. Den frie, uorganiserte leken på barnas egne premisser er viktig. Samtidig sikres barn og deres uteområder stadig bedre. Hindres barn i å lære motorikk, risikovurdering, samspill og initiativ? Beskytter vi dem for mye? Får barn de utfordringer de trenger på lekeplasser og i barnehager? Temaet er omdiskutert og dette seminaret gir ordet til forskere, praktikere, de som bygger lekeplasser og de som har tilsyn med dem.

Dette seminaret er for alle som jobber med barn og sikkerhet! Vel møtt.

Tid/sted: Onsdag 11. juni, kl. 10.00–15.00, KS-møtesenter, Oslo
Påmeldingsfrist: innen 4. juni på mail til post@skafor.org Begrenset antall plasser.
Gratis for medlemmer, kr 500 for ikke-medlemmer.

Program
(med forbehold om endringer)

10.00–10.15 Innledning på dagen
              Eva J Vaagland, Skadeforebyggende forum

10.15–10.45 Barns lekesteder utendørs
              Merete Lund Fasting, Høgskolen i Agder

10.45–11.15 Barns egne opplevelse av risiko
              Åsa Ohlsson, MSB

11.15–11.45 Objektiv og subjektiv sikkerhet – skråblikk på uterom for aktive barn og unge             
              Øyvin Vestre, Aktiv Arena AS

11.45–12.00 Refleksjon – diskusjon

12.00–12.45 Lunsj

12.45-13.15  Sikkerhet eller lek og utfoldelse - ja takk, begge deler. 
                Hvordan kan dette ivaretas innenfor regelverket for Miljørettet helsevern? 
                Finn Martinsen, Helsedirektoratet

13.15–13.45 Tanker om lekeplasser og skolegårder
                 Sigrid Egeland, en av forfatterne bak veilederen Barnas Utemiljø

13.45–14.00 Beinstrekker

14.00–14.30 Barns behov for utfordringer og fysisk aktivitet - erfaring fra en nytenkende skole
                 Roar Bogerud, Rektor på Sylling skole              

14.30–15.00 Refleksjon, diskusjon  og avslutning