Nettverksmøte i Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn-nettverket møtes 13. - 14. mars på hotel Karl Johan i Oslo. Dette er et forum for faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling for alle som jobber med Trygge lokalsamfunn.

Temaer

Den nye folkehelseloven stilles krav til kommunene om å ha oversikt over helsetilstand i kommunen. Møtet tar bla opp innhenting og bruk av skadedata på lokalt nivå. Hvordan finne data og hvordan tilgodegjøre data i planleggingsarbeidet? Beredskapsarbeid og sårbare grupper er andre aktuelle temaer.

Skadeforebyggende forum dekker hotell og opphold for en representant fra hver "TL-kommune" - forutsatt at kommunen er medlem i Skadeforebyggende forum. 

Påmelding til post@skafor.org innen 28. februar.


Program

Torsdag 13. mars
11.00 – 11.30  Innledning og status nasjonalt og internasjonalt, ved Skadeforebyggende forum
11.30 – 12.30  Folkehelseloven og TL–metoden ved Eyvin Bjørnstad  
Diskusjon og erfaringsutveksling
12.30 – 13.15  Lunsj
13.15 – 14.15  God beredskap en del av det lokale forebyggingsarbeidet
14.15 – 14.30  Benstrekk 
14.30 – 16.30  Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling
17 .30 – 19.00 Middag (sentralt i byen)
19.30 – 22 .00 Teater

Fredag 14. mars 
09.00 – 09.15  Ord for dagen
09.15 – 11.15  Innhenting og bruk av skadedata
          Innledning ved Gunnar Hjorthaug, Østfoldhelsa
          Kommentar og eksempler på bruk av nasjonale tall, Johan Lund
          Diskusjon og erfaringsutveksling
11.30 – 13.00  Lunsj og skråblikk på sentrale Oslo med skadeforebyggende briller på
13.00 – 15.00  Hva gjør vi for spesielt sårbare grupper - drøfting
         Hvordan motivere andre
         Veien videre