Klok av skade?

3. april er det konferanse og årsmøte i Skadeforebyggende forum på Hotel Opera i Oslo fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Dagen begynner med årsmøtekonferansen "Klok av skade?" og avsluttes med formelt årsmøte.

Vel møtt!

Blir vi kloke av skader som oppstår, lær vi noe når ulykken har rammet? Årets konferanse vil du møte erfarne forelesere som vil dele kunnskap og erfaring om aktuelle temaer, og peke på tiltak og utviklingsmuligheter. Vi starter med et internasjonalt overblikk, så går vi over til redning i brann og vann, møter et mer personlig forhold og avslutter med en etisk betraktning på forebygging. Dagen avsluttes med årsmøte i Skadeforebyggende forum.

Tid/sted: Torsdag 3. april, kl. 10–14/15, Hotell Opera, Oslo S
Påmeldingsfrist: 25. mars 2014 på mail til post@skafor.org
Begrenset deltakerantall


Program
(med reservasjon for endringer)

Registrering og kaffe fra kl. 09.30
10.00   Innledning ved Eva J. Vaagland, Skadeforebyggende forum
10.15 – 11.00 Tema: Injury prevention and Safety Promotion from a WHO perspective Francesco Mitis, WHO - European Centre for Environment and Health in Rome, department for Violence and Injury Prevention.
11.00 – 11.45 Tema: Norges redningsdykkertjeneste med informasjon og tips, Sverre Starholm, fagansvarlig Røykdykking, Brann- og redningsetaten Oslo kommune
11.45 – 12.30  Lunsj med tid til samtale og erfaringsutvekslinger
12.30 – 13.15  Tema: Mer enn tall; medlemmers fortellinger – satt i en større sammenheng,  Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær, Personskadeforbundet
13.15 – 14.00 Tema: Forebygging og etikk, filosof og forfatter Henrik Syse, Institutt for fredsforsking
14.15 – 15.00 Årsmøte i Skadeforebyggende forum - dagsorden og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på www.skafor.org  ca 10 dager for møtet.

Vel møtt!