Innhenting og bruk av skadedata - seminar

Tid / Sted: Torsdag 6. november 2014, kl 10 – 15.00, KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt 9.   

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Det finnes mange ulike kilder å hente kunnskap fra. Til vårt årlige seminar inviterer vi  ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata og de som arbeider med å omsette kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.  
På årets seminar vil vi belyse følgende temaer: 
"Idrett, skader og forebyggingstiltak", Kathrin Steffen, Norges Idrettshøgskole.
"Barnetråkk - barn og unges medvirkning i planleggingsprosessen", Karoline Birkeli, Norsk design og arkitektursenter.
"Nasjonale tall i regionalt og lokalt perspektiv", Hva kan vi lære og hvordan kan vi bruke de tall vi får fra NPR (Nasjonalt pasientregister), Johan Lund, Helsedirektoratet.
"Kommunenes egne kontroll- og kvalitetssystem, hvordan kan vi bruke dem effektivt i forebyggingsarbeidet", Birgitte Hangeland, Harstad kommune. 
Det blir tid til samtale og diskusjon etter hvert innlegg.

Programmet er gratis for Skadeforebyggende forums medlemmer, kr 500 for ikke-medlemmer. Påmelding til post@skafor.org senest 31. okt.