Møtekalender

Møtekalenderen har oversikt over Skadeforebyggende forums egne aktiviteter, samt seminarer og konferanser vi støtter eller deltar i på ulike måter.

Møtekalender for 2016:

Du finner oppdatert informasjon om de ulike møtene på forsiden og i våre nyhetsbrev

10. feb, Strategiseminar for styret
  6. apr, Styremøte (dato ikke fastsatt)
13.-14. apr, Fritisdbåtskonferanse i Haugesund i regi av Sjøfartsdirektoratet. I anslutning til konferansen blir det arrangert møte i Drukningsforebyggende råd
20. apr, Årsmøte og Årsmøtekonferanse
21. apr, Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn (møtested for kommuner og fylker)
15. jun, Temaseminar: Barnesikkerhet  
29. nov Temaseminar Innhenting og bruk av skadedata
30. nov Nettverkssamling for Trygge lokalsamfunn.pdf
 6. des  Temaseminar - "Velferd, aldring og livskvalitet"

 

"Safety 2016", internasjonal konferanse om "Injury prevention and Safety Promotion" i regi av WHO og Institutt for helse og velferd i Finland, m fl, 
Tampere, Finland 18. - 21. september 2016


Møte og aktivitetskalender 2015 

28. januar Strategiseminar for styret
16. mars Styremøte
23. april Årsmøte og Årsmøtekonferanse, Håndverkeren Kurs- og konferansesenter,Oslo. Konferansen er også starten på nettverksmøtet som fortsetter dagen etter.
24. april Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn, Bondeheimen, Oslo 
  7. mai Møte i Drukningsforebyggende råd
17. juni Møte Barnesikkerhetsrådet 
10. juni Studiebesøk på Innovatoriet - senter for Velferdsteknologi i Vestfold
20. august Styremøte
29. oktober Møte Barnesikkerhetsrådet
 9. desember Temaseminar "Innhenting og bruk av skadedata", KS-møtesenter Arena, Oslo
10. desember Temaseminar "Gode boligløsninger på eldre dager", KS-møtesenter Arena, Oslo  

Nasjonale seminarer og konferanser 

Våren 2015 Trygge lokalsamsunn kurs for kommuner i Østfold i samarbeid med Østfold helsa  

"Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre" 
Bergen, 7. - 8- sep 2015 

Folkehelsekonferansen 2015 
”Det nære friluftslivet”
Oslo, 26. – 27. oktober 2015 

 

Internasjonale konferanser

"Child injury prevention: a European challenge
Pre-conference i regi av EuroSafe
Milano 14. oktober 2015

 "Health in Europe – from global to local policies, methods and practices"

European Public Health Conference (EUPHA) 

Milano 14-17 oktober 2015 

"Involvement of Grassroots : the First Step to  a Global Vision on Community Safety Promotion"

International Conference on Safe Communities
Nan, Thailand, 22. – 25. Nov 2015