Hoved

Innhenting og bruk av skadedata - seminar

Tid / Sted: Torsdag 6. november 2014, kl 10 – 15.00, KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt 9.    Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Det finnes mange ulike kilder å hente kunnskap fra. Til vårt årlige seminar inviterer vi  ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata og de so...

Trygge lokalsamfunn-nettverksmøte okt 2014

Lokalt beredskapsarbeid er tema for høstens nettverkssamling.  Tid / Sted: Torsdag 23. okt, kl 10 – 15, Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4. Kriseberedskap og godt forebyggingsarbeid er to sider av samme sak. Vi skal se på muligheter for økt samarbeid mellom Trygge lokalsamfunn og kommunenes beredskapsarbeid.  

DELTAKERSIDER

Presentasjoner og omtale av våre konferanser legges ut her. Deltakerne får tilsendt lenke direkte til respektive konferanse. 

Temaseminar barnesikkerhet

Lek og læring hører sammen for barn. Den frie, uorganiserte leken på barnas egne premisser er viktig. Samtidig sikres barn og deres uteområder stadig bedre. Hindres barn i å lære motorikk, risikovurdering, samspill og initiativ? Beskytter vi dem for mye? Får barn de utfordringer de trenger på lekeplasser og i barnehager? Temaet er omdiskutert og dette seminaret gir ordet til...

Klok av skade?

3. april er det konferanse og årsmøte i Skadeforebyggende forum på Hotel Opera i Oslo fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Dagen begynner med årsmøtekonferansen "Klok av skade?" og avsluttes med formelt årsmøte. Vel møtt!

Nettverksmøte i Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn-nettverket møtes 13. - 14. mars på hotel Karl Johan i Oslo. Dette er et forum for faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling for alle som jobber med Trygge lokalsamfunn.

Temaseminar drukning

Vi kan for lite om drukning i Norge, mens fagmiljøene vet mye om sitt felt. Denne dagen stiller fagfolk fra ulike fagområder opp og deler sin kompetanse rundt drukning og/eller drukningsforebygging. Tre hovedtemaer belyses: svømmeferdigheter, utbygning av havneområder til bolig og underholdning, og alkohol og rus i sammenheng med vann. Selvfølgelig møtes vi på Tjuvholmen i...

Møtekalender

Møtekalenderen har oversikt over Skadeforebyggende forums egne aktiviteter, samt seminarer og konferanser vi støtter eller deltar i på ulike måter.