Gjør fredag 13. til en forebyggingsdag

Kalender der fredag 13. er markert

Fredag 13. Det betyr at ca 1.600 personer vil skade seg og søke legebehandling. Ikke fordi det er en spesiell ulykkesdag – men fordi at så mange skader seg hver eneste dag året rundt. 

Hvert år må 600 000 personer i Norge få medisinsk behandling etter ulykker. Ca. 12 % av alle sykehusdøgn skyldes personskader. Blant nordmenn under 45 år er ulykker vanligste dødsårsak. Barn og eldre løper størst risiko for ulykkesskader.

Risikoryddingsdagen

Fredag 13. inntreffer en til tre ganger hvert år.  Skafor vil slå et slag for risikorydding og skadeforebygging disse dager. For eksempel gjennom å ta sikkerhetssjekk i hjemmet, arrangere en trygghetsvandring i nabolaget eller gjøre en innsats i nærmiljøet.

For de fleste ulykker kan faktisk forebygges, ofte med svært enkle midler. All risiko kan aldri elimineres, men mye kan fjernes eller reduseres til et håndterbart nivå. Fredag 13. er en ypperlig forebyggingsdag.

Bli med!

Skafor markerer fredag 13. på ulike måter, tilpasset årstiden og aktuelle hendelser. Ta kontakt med oss om du har forslag til hvordan dagen kan markeres, temaer som kan tas opp eller tiltak som kan gjennomføres.

Ta kontakt med oss på post@skafor.org

 

Fakta om personskader

To personer hos lege - informasjon blir registrert

Hvert år må 600 000 personer i Norge få medisinsk behandling etter ulykker. Ca. 12 % av alle sykehusdøgn skyldes personskader. Blant nordmenn under 45 år er ulykker vanligste dødsårsak. Barn og eldre løper størst risiko fo...

Hvor skjer ulykkene?

Dette forteller statistikken. I en typisk kommune med 10.000 innbyggere vil 80 personer oppsøke lege pga. skader hver måned 8 bli innlagt på sykehus etter skader hver måned én person dø på grunn av en ulykke hver tredje...

Sammensatt skadebilde

Gutt som får bandasje rundt kneet

Skader inntrer på flere arenaer og i alle aldersgrupper. Sannsynligheten for å pådra seg en ulykkesskade varierer imidlertid en del med alder, aktiviteter og kjønn. Men fortsatt gjelder at de fleste skader skjer hjemme, og...